Website Trường Mầm Non Hoa Hướng Dương

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ lĩnh vực phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ cho giáo viên mầm non, nhằm đổi mới hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non tại đơn vị. Qua buổi chuyên đề giáo viên được học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ, xây dựng môi trường giáo dục tạo điều kiện cho trẻ phát triển ngôn ngữ và nhận thức có hiệu quả hơn.

Hình ảnh tiết chuyên đề phát triển nhận thức do cô Lữ Thị Huế dạy:

320723725_884591862537775_1919359535265330240_n320680060_1236407500277342_3599946025106345999_n320801754_946201876735471_5121389473745534834_n321480338_544796080657521_153217824829224814_n322010761_1245904206330527_8069032043627420145_n321380920_5748966395168584_31882779435394049_n

Hình ảnh tiết chuyên đề phát triển ngôn ngữ do cô Đặng Kim Oanh dạy:

320665030_629851862247973_2935344506738018282_n321608792_1134978737203432_8408496335742194970_n322736086_878373036922159_6348568164053307564_n321477773_895102951508480_8984020945120431023_n322681234_717352923072041_1660127209955274980_n320368407_858312532078387_7053022770959541731_n